De naam van de praktijk is PUUR JONG.

Bij PUUR JONG staat de cliënt centraal. PUUR staat voor eigenheid, een eigen identiteit.

Een identiteit is wat jou uniek maakt – wat jou jou maakt.

Het is je essentiële karakter. Dit is fundamenteel voor je geluk en je succes.

Als je niet weet wie je werkelijk bent, hoe kun je dan het leven leiden dat je werkelijk wilt?

De grootste valkuil is dat we onze identiteit af laten hangen van dingen buiten onszelf. Maar dat is niet je echte identiteit.

Een coach of therapeut kan je helpen bij de zoektocht naar jezelf, wie je bent, wat je wilt en wat je krachten zijn. 

 JONG is de doelgroep waar onze praktijk zich op richt: kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 

 

                                             Wie zijn wij?

Marco rond klein

 

Marco Schreurs: gediplomeerd Jongerencoach en Toegepast psycholoog i.o.

Ik wil jongeren helpen met hun vraagstukken en ze in hun ontwikkeling ondersteunen en stimuleren. Ik ben gediplomeerd jongerencoach, Rots en Water Trainer, geschoold in Boksend Opvoeden en in opleiding tot Toegepast psycholoog. Ik werk vrijwel altijd in de buitenlucht, waarbij ik met name lichaamsgerichte oefeningen, runningtherapie, bootcamp elementen en boksen aanbied, oa gericht op het verhogen van sociaal-emotionele weerbaarheid en emotieregulatie. Ademhalings- en ontspanningstechnieken komen veelvuldig aan bod. Daarnaast help ik kinderen en jongeren bij de omgang met angsten en de ontwikkeling van sociale vaardigheden met rollenspellen en exposure oefeningen. Ook bied ik Empowerment Workshops aan voor kinderen en volwassenen. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, volg ik bijscholingen en neem ik regelmatig deel aan intervisiegroepen. 

 

 

Anne rond klein

Anne Hermans: GZ-Psycholoog en Equitherapeut

Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht als ontwikkelingspsycholoog. Nadat ik een jaar als POH-GGZ heb gewerkt, ben ik van 2009 tot 2018 werkzaam geweest binnen zowel de generalistische als specialistische GGZ. Ik heb ervaring opgedaan met diagnostiek en behandelingen bij kinderen, jongeren en volwassenen. In 2013 heb ik de 2 jarige opleiding Equitherapie SHP-E(NL), bij opleidingsinstituut Hippocampus te Soerendonk, met goed resultaat afgerond. Sinds die tijd bied ik ook Equitherapie (therapie met paarden) aan. In 2017 heb in de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond en sindsdien ben ik BIG-geregistreerd. Ik volg regelmatig cursussen en bijscholingen. 

Ik geef begeleiding, individuele behandeling (Generalistische Basis GGZ) en equitherapie oa bij ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsklachten, hechtingsproblematiek en bij verwerkingsproblemen / traumagerelateerde klachten.  Als behandelmethode maak ik veel gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR en creatieve / speltherapie.

BIG-nummer:79922187425

 

 

Rebecca rond klein

Rebecca Maassen: GZ-Psycholoog

 

In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht als psycholoog middels de Master Mental Health Sciences. Nadien heb ik op diverse werkplekken met enthousaisme als behandelaar en diagnosticus gewerkt, zowel binnen het onderwijs als de Specialistische GGZ. Begin 2018 heb ik mijn registratie als Gezondheidszorgpsycholoog BIG behaald. 

Ik heb mij als therapeut tijdens de opleiding met name geschoold in de cognitieve gedragstherapie, EMDR en contextuele therapie. Omdat ik het belangrijk vind om mij continu te blijven ontwikkelen als behandelaar, heb ik mij verdiept in de lichaamsgerichte psychologie waar ik veel gebruik van maak binnen de behandelingen. Verder ben ik geschoold in de Acceptance and Committment Therapy (ACT) en Schematherapie (SFT).  Als behandelaar benader ik ieder mens en elke hulpvraag op unieke wijze waarbij ik graag de tijd neem om een prettige relatie op te bouwen als basis. Kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen kunnen bij mij terecht met angst- en stemmingsklachten, ontwikkelingsproblemen en traumagerelateerde klachten.

BIG-nummer: 89923988325

 

 

Aimée Bouman: Psycholoog 

foto aimee rond

In de zomer van 2015 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, in de Masteropleiding Mental Health met als specialisatie kinderen en jeugdigen. Hiervoor heb ik een aantal jaar ervaring opgedaan als ambulant- en groepsbegeleider bij kinderen, jeugdigen en gezinnen. Na mijn studie heb ik ervaring opgedaan binnen meerdere richtingen en met verschillende doelgroepen. Ik heb gewerkt als gedragswetenschapper bij een zorginstelling die oplossingsgericht te werk gaat bij kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met psychische problematiek. Daarnaast heb ik een jaar gewerkt als psycholoog binnen de specialistische GGZ waar ik me richtte op volwassenen met chronische pijnklachten. Tevens werk ik sinds 2017 als POH-GGZ binnen huisartsenpraktijken waar ik me o.a. bezighoud met diagnostiek, begeleiding en behandeling bij uiteenlopende klachten.

Cliënten kunnen met verschillende hulpvragen bij mij terecht. Hierbij kan gedacht worden aan angst- en stemmingsklachten, burnoutklachten, onzekerheid en weerbaarheid. Ik ben geschoold in EMDR en Acceptance and Commitment Therapy en werk daarnaast met cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte methodes. Ik benadruk vooral de mogelijkheden, kansen en positieve kanten van iemand. Ten slotte volg ik regelmatig cursussen en bijscholingen.

 

 

Renate Hahn: Psycholoog   renate rond

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht in de masteropleiding Mental Health met als specialisatie Kinderen en Jeugdigen. Daarvoor heb ik verschillende jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt, waar ik geleerd heb om goed te observeren en vooral non-verbaal te werk te gaan. Het zien van de zogenaamde vraag achter de vraag is dan eens zo belangrijk. Vanaf 2017 ben ik als gedragswetenschapper werkzaam in de Jeugdzorg. In de afgelopen jaren heb ik mij verdiept in onder andere schemagericht werken, cognitieve gedragstherapie, prikkelverwerking en het vergroten van regulerende vaardigheden. Ik werk graag met onderdelen van ervaringsleer omdat ik ervan overtuigd ben dat er veel meer zichtbaar is wanneer je gaat doen. Door te doen en te ervaren ga je leren dat het anders aanpakken daadwerkelijk effect heeft, wat vervolgens stimuleert om het anders te blijven doen. 

Ik maak graag gebruik van creatieve en beeldende werkvormen of onderdelen vanuit mindfulness.In mijn werk vind ik het belangrijk om op een laagdrempelige manier aan te sluiten bij de jongere en het netwerk om de jongere heen. Ik denk graag buiten de kaders om tot een zo passend mogelijk aanbod of werkvorm te komen; doen wat werkt.

 

 

Silke 2020 foto

Silke Janssen: GZ-Psycholoog

Sinds mijn afstuderen aan de universiteit van Maastricht ben ik lange tijd werkzaam geweest binnen een grote GGZ-instelling waar ik uiteindelijk in 2012 mijn BIG registratie als GZ-psycholoog K&J heb behaald. Binnen deze instelling heb ik op verschillende afdelingen gewerkt waardoor ik ervaring heb opgedaan in het werken met kinderen, jeugdigen en volwassen met uiteenlopende klachten.

In de behandeling werk ik met name cliëntgericht en probeer ik samen met het kind en zijn ouders het kind weer in zijn kracht te zetten. Daarnaast hanteer ik een systemische invalshoek waardoor ik veel waarde hecht aan de informatie van ouders, scholen, verwijzers en eventueel andere betrokkenen. Ouders maken hierdoor op de een of andere manier altijd deel uit van de behandeling. Wanneer het niet lukt om bepaalde klachten te begrijpen, maak ik naast procesdiagnostiek gebruik van testdiagnostiek en puzzel ik graag samen met kind en ouders om meer duiding te kunnen geven aan het klachtenpatroon.

BIG-nummer: 29916481625

 

 

 

 

 

 

 

Wij werken regelmatig samen met andere zorgaanbieders om de best mogelijke zorg op maat te kunnen bieden, zie hiervoor samenwerking.

 

 

Heeft u een klacht?

Download hier de klachtenprocedure.

Klik hier voor ons privacy beleid.