Voor tarieven en vergoedingen van coaching / therapie kan vrijblijvend contact worden opgenomen met ons. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis, zodat samen bekeken kan worden of ons aanbod en werkwijze aansluit bij jouw hulpvraag en behoeften. 

De kosten voor de zorg kunnen vergoed worden door de zorgverzekering of de gemeente, indien gewenst is het ook mogelijk om de kosten zelf te betalen.

Tot 18 jaar

Indien de Gemeente (Centrum Jeugd en Gezin) een indicatie voor individuele begeleiding of individuele behandeling afgeeft, kunnen kinderen en jeugdigen tot 18 jaar de zorg geheel vergoed krijgen. 

Vanaf 18 jaar

Wij bieden Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ aan voor cliënten van 18 jaar en ouder. We werken geheel contractvrij. Dus afhankelijk van welke polis je hebt afgesloten, krijgt je de kosten voor behandeling vergoed. Wanneer je een restitutiepolis hebt, krijg je alle kosten vergoed. Wanneer je een naturapolis hebt krijgt je 60-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk dit bij je eigen verzekeraar te checken. Wij kunnen jou hierbij helpen. 

De maximum tarieven zoals voorgeschreven wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit voor Basis GGZ zijn hieronder weergegeven:

Zorgproduct Aantal minuten NZa tarief 2019 aantal sessies
Basis Kort 294   507,62 eur 3-5
Basis Middel 495   864,92 eur 6-8
Basis Hoog 750 1356,25 eur 9-12
Basis Chronisch 753 1251,70 eur max 12
Onvolledig behandeltraject 120   207,19 eur 1-2
Overig (zorg) product  60   105,25 eur 1

Specialistische GGZ is er voor mensen met complexe en/of al lang bestaande psychische aandoeningen. De tarieven voor de Specialistische GGZ zijn afhankelijk van de gestelde diagnose in combinatie met de bestede tijd in een behandeltraject. Dit wordt diagnose-behandelcombinatie (DBC) genoemd. Een DBC kan maximaal 1 jaar duren, waarna indien nodig een vervolg DBC gestart kan worden. De startdatum van de DBC is bepalend voor de SGGZ-tarieven.

Voor iedereen geldt dat bij de start van de zorg het verplicht eigen risico van 385, - eur wordt aangesproken.

Tarieven voor zelfbetalers:

Psychologische behandeling: 80 eur / uur

Coaching: 65 eur / uur