Aanmelding en zorgroute

Praktijk voor psychologische behandeling en jongerencoaching

Aanmelding en zorgroute

Jeugdigen tot 18 jaar
Puur Jong heeft zorgovereenkomsten met alle 18 Zuid Limburgse gemeenten. Indien de jeugdige in de gemeente Heerlen, Landgraaf of Voerendaal woont, zal de verwijzing verlopen via JenS.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.jenshelpt.nl

Mocht u informatie willen inwinnen dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Voor de overige Zuid Limburgs gemeenten geldt dat u zich direct kan melden bij Puur Jong met een verwijsbrief.  Huisartsen, jeugdartsen en gemeenten kunnen direct verwijzen naar Puur Jong.

De kosten zullen geheel vergoed worden voor jeugdigen tot 18 jaar wonend in de Zuid Limburgse gemeenten.

Eigen rekening
Het is mogelijk om zelf de kosten van de behandeling of coaching te betalen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Psychologische behandeling: € 100,00 per uur
Coaching: € 80,00 per uur

Procedure
Er vindt bij aanvang een kennismakinsgesprek plaats, waarin wij een duidelijk beeld willen krijgen van de vraagstelling, de problematiek en het verwachtingspatroon ten aanzien van de behandeling. Indien nodig wordt een diagnostisch traject doorlopen.

De behandeling is altijd afgestemd op de individuele hulpvraag en klachten. Er wordt samen een behandelplan opgesteld en regelmatig geëvalueerd.