Aanmelding en zorgroute

Praktijk voor psychologische behandeling en jongerencoaching

Aanmelding en zorgroute

Jeugdigen tot 18 jaar
Puur Jong heeft zorgovereenkomsten met alle 18 Zuid Limburgse gemeenten, exclusief gemeente Brunssum. Indien de jeugdige in de gemeente Heerlen, Landgraaf of Voerendaal woont, zal de verwijzing verlopen via JenS.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.jenshelpt.nl

Mocht u informatie willen inwinnen dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.

Voor de overige Zuid Limburgs gemeenten geldt dat u zich direct kan melden bij Puur Jong met een verwijsbrief.  Huisartsen, jeugdartsen en gemeenten kunnen direct verwijzen naar Puur Jong.

De kosten zullen geheel vergoed worden voor jeugdigen tot 18 jaar wonend in de Zuid Limburgse gemeenten.

Vanaf 18 jaar
Wij bieden Generalistische Basis GGZ aan voor cliënten van 18 jaar en ouder. We werken geheel contractvrij. Dus afhankelijk van welke polis je hebt afgesloten, krijgt je de kosten voor behandeling vergoed. Vanaf januari 2022 is de financiering van de geestelijke gezondheidszorg veranderd en wordt het een zorgprestatiemodel gehanteerd (declaratie per contact).  Wanneer je een restitutiepolis hebt, krijg je alle kosten vergoed. Wanneer je een naturapolis hebt krijgt je 60-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het blijft altijd belangrijk dit bij je eigen verzekeraar te checken. Wij kunnen jou hierbij helpen.

De maximum tarieven zoals voorgeschreven wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit voor Basis GGZ zijn hieronder weergegeven:

Voor iedereen geldt dat bij de start van de zorg het verplicht eigen risico van 385, – euro wordt aangesproken.

Eigen rekening
Het is mogelijk om zelf de kosten van de behandeling of coaching te betalen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Psychologische behandeling: € 100,00 per uur
Coaching: € 80,00 per uur

Procedure
Er vindt bij aanvang een kennismakinsgesprek plaats, waarin wij een duidelijk beeld willen krijgen van de vraagstelling, de problematiek en het verwachtingspatroon ten aanzien van de behandeling. Indien nodig wordt een diagnostisch traject doorlopen.

De behandeling is altijd afgestemd op de individuele hulpvraag en klachten. Er wordt samen een behandelplan opgesteld en regelmatig geëvalueerd.