Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) kan worden ingezet bij diverse emotionele, sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. PMT is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen in plaats van de reguliere gesprekstherapie. Kinderen en jongeren leren vanuit ervaringen en kunnen dit meenemen in hun dagelijks leven.

PMT kan worden gebruikt om kinderen en jongeren te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren en reguleren. Sommige kinderen reageren zonder eerst na te denken of zijn sneller geprikkeld; anderen durven hun emoties niet te uiten. In de PMT leren kinderen dat lichaamssignalen helpend zijn en voelen zij wanneer spanningen oplopen. Ze leren dat lichaamssignalen een betekenis hebben (moe, boos, bang, verlegen, etc.).

Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen en jongeren op een actieve en speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Ze leren dit beter bij zichzelf te herkennen, erkennen of juist te verleggen. Door het samen bezig zijn gaat een kind/jongere ook leren de grenzen van een ander te herkennen en respecteren.

Ook kan PMT helpend zijn bij zelfbeeldproblematiek en somberheidsklachten. Door de oefeningen leert een kind/jongere op een andere manier naar zijn of haar lichaam te kijken, meer connectie met het eigen lijf te maken en plezier te ervaren bij zichzelf. De actievere werkvorm activeert daarmee ook de passieve cyclus waarin iemand kan zijn beland.

Binnen Puur Jong zal de PMT als vaktherapie worden ingezet binnen een gecombineerd behandeltraject. In overleg met de behandelaar zal gekeken worden of inzet van deze lichaamsgerichte therapie passend is.