Omgaan met emotieregulatie problemen

Emotieregulatie problemen komen voor bij alle leeftijden. Met name als er sprake is van ontwikkelingsproblematiek zoals bij Autisme, ADHD, ODD en hechtingsproblematiek kan het reguleren een probleem zijn. Problemen op het gebied van flexibiliteit, aandachtfuncties en inhibitie, maar ook het temperament speelt een rol. Ook kunnen heftige gebeurtenissen en gezinsomstandigheden een invloed hebben op het emotioneel functioneren. De problemen kunnen zich externaliserend voordoen in de vorm van boosheid, impulsiviteit en woede-uitbarstingen, maar ook internaliserend in de vorm van angst, verdriet en depressie.

Emoties reguleren gaat over gevoelens herkennen en gezonde strategieën ontwikkelen om met moeilijke gevoelens om te gaan. Als het moeilijk is om gevoelens te herkennen, te benoemen of te verwoorden dan kan dit tot problemen leiden.

Een behandeltraject bij Puur Jong

Er zal samen beslist worden welke behandeling het beste aansluit bij de klachten. Samen wordt bekeken of er een onderliggende oorzaak gevonden kan worden en kan een traject gericht op emoties reguleren een onderdeel zijn van een breder aanbod.

Tijdens een traject wordt veel aandacht besteed aan het leren herkennen, benoemen en uiten van emoties. Hierbij wordt ook lichaamsgericht gewerkt / psychomotore oefeningen ingezet die passen bij de klachten en de interesses. Zie hiervoor coaching, equitherapie, mindfulness en de groepstraining ‘Voel je Sterk’. Er worden ervaringsgerichte situaties aangeboden waarin je kan oefenen met alternatieve en gezonde strategieën. Tevens worden ouders betrokken, zodat zij kunnen leren omgaan met de emoties van hun kind en hun eigen emoties, zodat het voor ieder mogelijk wordt om nieuwe strategieën toe te passen.