Schematherapie

Schematherapie is integratieve vorm van psychotherapie waarbij de focus van de behandeling ligt op onderliggende disfunctionele schema’s en coping die de psychische klachten veroorzaken en vaak in stand houden. Vaak is dit op te merken bij een problematische persoonlijkheidsontwikkeling en diepgewortelde zelfbeeldproblematiek.

Schematherapie gaat uit van het idee dat mensen in hun kindertijd op basis van ervaringen met belangrijkste naasten basisideeën ontwikkelen over wie ze zijn, hoe anderen zijn en hoe de wereld in elkaar steekt. Deze ideeën, waar we ons vaak niet bewust van zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden continu hoe we denken, voelen en hoe wij ons gedragen.

Durf jij bijvoorbeeld op school of je werk nooit te laten zien wat je allemaal in je mars hebt, vind je het moeilijk om nieuwe vriendschappen te sluiten of een relatie aan te gaan uit angst gekwetst te worden? Cijfer jij je gauw weg voor anderen of voelt kritiek al gauw als totale mislukking? Dit zijn enkele voorbeelden van reacties en vaak negatieve patronen ten gevolge van disfunctionele schema’s.

In Schematherapie wordt gekeken naar wat je als kind hebt meegemaakt en op welke manier je in jouw basisbehoeften (veiligheid, verbondenheid, waardering, etc.) gekwetst of gefrustreerd bent waardoor schema’s ontstaan zijn die iemand in zijn groei naar volwassenheid in de weg blijven staan. Door Schematherapie komt iemand meer in contact met zijn eigen basisbehoeften (wat heb ik nodig, waar voel ik mij prettig bij) en begrijpt iemand zijn eigen gedrag beter (coping) in relatie tot anderen.