Therapievormen

THERAPIEVORMEN

Psychologische behandeling en Outdoor-coaching

Het aanbod van Puur Jong is gericht op de combinatie van evidence based psychologische behandelingen gecombineerd met lichaamsgerichte coaching. Bij aanmelding wordt samen bekeken welk traject het beste aansluit bij de hulpvraag en klachten.

Psychomotorische therapie (PMT) kan worden ingezet bij diverse emotionele, sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. PMT is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen in plaats van de reguliere gesprekstherapie.
Het woord yoga betekent letterlijk verbinden. Door yoga te beoefenen breng je meer verbinding tussen je lichaam en geest. Bij Puur Jong zijn we gespecialiseerd in yoga voor tieners.
Bij Puur Jong wordt ook groepstraining ‘Voel je sterk’ aangeboden, Deze groepstraining loopt altijd naast een individueel traject. Het basisdoel van de training is om kinderen te leren omgaan met moeilijke gevoelens en lichamelijke spanningen.
Bij Puur Jong staat coaching in het teken van lichaamsgerichte beweging in de buitenlucht. Dit noemen wij outdoorcoaching. In plaats van binnen op een stoel te gaan zitten praten, gaan we actief aan de slag in de buitenlucht.
Equus is Latijn voor paard, therapeia is Grieks voor genezen, dienen, aandacht geven en verzorgen. Paarden kunnen goed aanvoelen wat in ons omgaat en het werken met hun kan ons helpen bij onszelf te komen.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor iedereen van jong tot oud die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van enerzijds cognitieve therapie en anderzijds gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen.
Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring in het hier en nu. Met mindfulness-training leert iemand om de aandacht te sturen naar het hier en nu en daarmee afstand te nemen van vaak vervelende gedachten die afleiden.
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en kan ook als gezinstherapie omschreven worden. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten, zoals opvoeders, broers/zussen, de school of partners betrokken worden bij de therapie.
Acceptance and Commitment Therapie is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van de klacht centraal staat (acceptatie). Mensen hebben vaak op veel manieren geprobeerd om de klacht te verminderen en kunnen hierdoor in een frustratie raken.
Schematherapie is integratieve vorm van psychotherapie waarbij de focus van de behandeling ligt op onderliggende disfunctionele schema’s en coping die de psychische klachten veroorzaken en vaak in stand houden.