Diagnostiek

Praktijk voor psychologische behandeling en jongerencoaching

Diagnostiek

Bij Puur Jong is het mogelijk om psychologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan plaatsvinden in het kader van een behandeling. Maar ook zonder dat nog sprake is van behandeling en waarbij onderzoek nodig is om de juiste behandeling te bepalen.

Onderzoek kan nodig zijn als er een vermoeden bestaat van een ontwikkelingsstoornis zoals Autisme of ADHD, als er problemen voorkomen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of de persoonlijkheidsontwikkeling. Ook als er vragen bestaan over het intelligentieniveau of als een behandeling vastloopt, kan onderzoek uitgevoerd worden.

Wij hebben tevens de mogelijkheid tot een kinderpsychiatrisch onderzoek.