Omgaan met depressie

Bij een depressie voel je je het grootste gedeelte van de dag gedurende een langere periode somber en neerslachtig. Je hebt nergens zin in en je kunt niet meer genieten van dingen die je eerst wel leuk vond. Je bent vaak moe, hebt weinig energie om iets te ondernemen of om sociale contacten te zien. Het functioneren op school of je werk wordt daardoor ook negatief beïnvloed. Je kunt je angstig voelen, maar ook waardeloos, je kunt het leven niet meer de moeite waard vinden en toekomstperspectief verliezen.

Een behandeltraject bij Puur Jong

Er zal beslist worden welke behandeling het beste aansluit bij de klachten. Samen wordt bekeken of er een oorzaak gevonden kan worden voor de klachten, het kan nodig zijn om gebeurtenissen te verwerken die ten grondslag liggen aan de depressie.

Je wordt weer in je kracht gezet, leert anders om te gaan met klachten, gedachtes en gevoelens. We gaan samen bekijken hoe je weer geactiveerd kan worden. Soms kan het helpen om lichaamsgerichte elementen toe te voegen in de vorm van sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht, die helpen om de kracht en het vertrouwen in jezelf weer terug te vinden. Ook kan het nodig zijn om je ouders, broers of zussen bij de behandeling te betrekken, zodat zij weten hoe zij zelf met jouw klachten om kunnen gaan en steun kunnen bieden.