Coaching

Praktijk voor psychologische behandeling en jongerencoaching

Coaching door Puur Jong

Bij Puur Jong staat coaching in het teken van lichaamsgerichte beweging in de buitenlucht. Dit noemen wij outdoorcoaching. In plaats van binnen op een stoel te gaan zitten praten, gaan we actief aan de slag in de buitenlucht. We maken gebruik van diverse sport en spelelementen. Denk hierbij aan hardlopen, bootcamp, voetbal, mountainbiken of wandelen. Daarnaast bieden wij ook equitherapie (therapie met het paard) en bokstherapie aan om meer inzicht te krijgen in de eigen problematiek, vergroten van de weerbaarheid, emoties te leren reguleren en persoonlijke ontwikkeling.

Doordat het coachen voornamelijk buiten plaatsvindt, wordt meer van het gedrag zichtbaar. De jeugdige wordt letterlijk geactiveerd en ondersteund bij het ontwikkelen van probleeminzicht en nieuw gedrag. Tijdens de sessies is het ook mogelijk om gedragsexperimenten toe te passen, zodat geoefend kan worden met nieuw gedrag. Denk hierbij aan het oefenen van sociale vaardigheden in de praktijk en het omgaan met sociale angst. Moeilijke en spannende situaties worden juist opgezocht om met nieuw gedrag in de praktijk te oefenen.

Binnen de outdoorcoaching wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijk onderbouwde methodes zoals ervaringsgericht leren, Rots en Water, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), oplossingsgericht coachen, lichaamsgericht coachen, mindfulness, bokscoaching en principes uit Psychomotorische Therapie (PMT).

Naast een individueel traject kan coaching ook worden ingezet als onderdeel van een behandeltraject.

Bij aanmelding wordt samen bekeken welk traject het beste aansluit bij de hulpvraag en klachten.

Vanuit de klachten, verwachtingen en wensen van de cliënt wordt een begeleidingsplan op maat opgesteld, waarin gewerkt wordt aan vooraf opgestelde doelstellingen. Deze doelstellingen worden periodiek geëvalueerd.