Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en kan ook als gezinstherapie omschreven worden. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten, zoals opvoeders, broers/zussen, de school of partners betrokken worden bij de therapie. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen staan in hun leven immers altijd in verbinding tot anderen die vaak onderdeel zijn van de klachtgeschiedenis en de instandhouding. Uitgangspunt is dat de sociale, relationele en culturele context altijd een belangrijke rol spelen. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderliggende interactiepatronen, de verbetering hiervan en de omgevingsfactoren die van directe invloed zijn op de klachten van het kind, jongere of jongvolwassene.

Bij Puur Jong werken wij veelal systemisch naast de primaire (individuele) behandeling. We merken op dat het betrekken van naasten zorgt voor een sneller en langduriger herstel. Als betrokkenen elkaar begrijpen,  ondersteunen en anders tegen de klachten aankijken, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.