Omgaan met sociale problemen

Een basisbehoefte van ieder mens is het gevoel te hebben erbij te horen en geaccepteerd te worden door je omgeving. Om jezelf te kunnen laten zien en te kunnen zijn, spelen sociale vaardigheden een belangrijke rol in het leven. Als je sociaal vaardig bent, kan je beter meebewegen en je aanpassen aan je omgeving.

Wanneer er sociale problemen bestaan, vaak door verschillende oorzaken, is het moeilijker om contact te maken/onderhouden wat ervoor zorgt dat er veel negatieve ervaringen ontstaan die van grote invloed zijn op je zelfvertrouwen (vicieuze cirkel). Sociale problemen zijn heel bepalend in iemands leven, meer nog dan de omgeving vaak denkt. Je kan je somber, angstig en eenzaam gaan voelen.

Een behandeltraject bij Puur Jong

Er zal samen beslist worden welke behandeling het beste aansluit bij de klachten. Het oefenen met sociale vaardigheden, individueel of met anderen, zorgt ervoor dat je weer zelfvertrouwen krijgt. Soms kan het nodig zijn om negatieve sociale ervaringen te verwerken of probleemoplossende vaardigheden sterker te maken. Inzicht krijgen in gedachtes, gevoelens en gedrag en het oefenen met sociaal gedrag in de praktijk, kan een goede methode zijn als ook angstklachten een rol spelen.