Omgaan met traumatische gebeurtenissen (PTSS)

Als je een schokkende of ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan dat tot psychische en lichamelijke klachten leiden (psychotrauma) die van impact zijn op jouw functioneren en ontwikkeling. Schokkende of ingrijpende ervaringen die tot een trauma leiden, kunnen verschillend van aard zijn. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf of een nare ziekenhuiservaring. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals mishandeling, pesten, etc.

Een behandeltraject bij Puur Jong

Er zal samen beslist worden welke behandeling het beste aansluit de klachten. Er wordt goed bekeken welke ingrijpende gebeurtenissen zijn voorgevallen en welke aanpak bij jou past. Soms kan het nodig zijn om stabiliteit en structuur terug te brengen, alvorens behandeld wordt. Bij traumaverwerking wordt vaak EMDR als behandelmethode ingezet, maar ook speltherapie, creatieve werkvormen en lichaamsgerichte behandeling kan een goede aanvulling zijn. Trauma wordt opgeslagen in het lichaam, het heeft invloed op je denken en gedrag. Het lichaam kan na blootstelling aan trauma voor lange tijd in de vecht, vlucht of bevries modus blijven. Je kunt overgevoelig blijven en continu spanning ervaren. Dit heeft veel invloed op je gedrag in het dagelijks leven. Het is belangrijk om te leren hoe je het lijf weer kan kalmeren. Lichaamsgerichte aanvullingen in de therapie, zoals outdoor-coaching, bokstherapie en equitherapie kunnen een goede aanvulling zijn bij de behandeling van trauma. Vaak worden ouders betrokken bij de behandeling, zodat zij leren wat het gedrag van hun kind betekent en hoe ze hiermee om kunnen gaan.