Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent en wat jou kenmerkt. Elke persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een combinatie van eigenschappen die in grote mate al vastgelegd zijn in onze aanleg en door ervaringen die we meemaken gedurende het leven. De combinatie van beide leert je om je flexibel te kunnen aanpassen aan je veranderende omgeving terwijl je toch sterk bij jezelf blijft.

Persoonlijkheidsproblemen kunnen ontstaan wanneer je tijdens de kindertijd/jeugd deze kwaliteiten, waarmee je jezelf flexibel kunt aanpassen zonder jezelf te verliezen, onvoldoende kunt ontwikkelen. Vaak komt dit door een combinatie van een kwetsbare aanleg en persoonlijke gebeurtenissen die je meegemaakt hebt.

Een behandeltraject bij Puur Jong

Er zal samen beslist worden welke behandeling het beste aansluit de klachten. Het kan nodig zijn om gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Het inzicht in je persoonlijkheid en de ontwikkelde gedragspatronen worden inzichtelijk gemaakt. Vaak kunnen behandelvormen als schematherapie en ACT worden ingezet. Daarnaast is het belangrijk om het gezin te betrekken bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Met behulp van therapie komt iemand meer in contact met zijn eigen basisbehoeften (wat heb ik nodig, waar voel ik mij prettig bij) en begrijpt iemand zijn eigen gedrag beter (coping) in relatie tot anderen. Lichaamsgerichte therapie kan hulp bieden bij het opdoen van nieuwe ervaringen, waardoor actief geoefend kan worden met het doorbreken van patronen en het opbouwen van zelfvertrouwen.