Cognitieve gedragstherapie en exposure

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van enerzijds cognitieve therapie en anderzijds gedragstherapie.

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Iemand die gebeurtenissen in het leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig, somber, geïrriteerd met negatieve gedragingen tot gevolg. In de cognitieve therapie wordt de nadruk gelegd op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Bij het uitdagen van deze automatische gedachtegang komt er ruimte voor verandering t.a.v. de psychische klachten.

Bij gedragstherapie staat het gedrag van iemand centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt: Wie geneigd is om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal zijn angst eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. In de gedragstherapie wordt samen in kaart gebracht wel gedrag de klachten in stand houdt of verergert.  Na analyse wordt samen bekeken hoe iemand zijn disfunctionele gedragspatronen kan veranderen.

Exposure is ervaringsgericht onderdeel van de gedragstherapie. Door daadwerkelijk met je gedrag aan de slag te gaan, lastige situaties op te zoeken, kun je angsten overwinnen en vermijdingsgedrag doorbroken worden. Door de nieuwe leerervaringen worden er positieve ervaringen opgedaan die direct invoelbaar zijn en tevens van invloed op de gedachtegang.