Speltherapie / Creatieve therapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Spel is de taal van het kind, praten over wat hen dwarszit is vaak nog moeilijk. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Therapeutisch spel geeft inzicht in wat er in een kind omgaat, gevoelens en gedachtes worden zichtbaar waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

Creatief werken met allerlei materiaal kan helpen om dichter bij je eigen ik te komen. Het is voor kinderen een prettige methode om gebeurtenissen of stemmingen uit te beelden en uiting te geven aan emoties en herinneringen. Creatieve manieren van therapie kunnen helpen om betekenis te geven aan gevoelens, deze te leren reguleren en tot andere inzichten te komen.