Omgaan met opvoedproblemen

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Als ouder probeer je de opvoeding daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Jij kent je kind het beste en je weet wat werkt. Toch kan opvoeden soms best lastig zijn (driftbuien, opstandig gedrag, terugtrekgedrag, ontroostbaar zijn, etc.). Net als iedere andere ouder heb je perioden waarin je je zorgen maakt over de opvoeding van je kind – zeker als het lastige gedrag langer aanhoudt en de machteloosheid toeneemt.

Lukt het je niet om het gedrag van je kind om te buigen? Heb je het gevoel dat je kind hierdoor in zijn of haar ontwikkeling wordt geremd? Dan is het belangrijk voor je kind en het gezin om opvoedondersteuning te zoeken.