Hoe ga ik om met gebrek aan zelfvertrouwen?

Het zelfbeeld is afhankelijk van de ideeën die je over jezelf hebt. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe waardeer ik mijzelf?

Door zelfkennis te ontwikkelen, krijg je inzicht in wie je bent, welke kwaliteiten je hebt en wat wel en niet kan, leuk of niet leuk vindt en waar je interesses liggen. Daarnaast wordt jet zelfbeeld ook gevormd door je ik-ideaal: wie wil ik zijn? Bij de ontwikkeling van kind naar puber, krijgt het zelfbeeld steeds meer vorm.

Bij het zelfbeeld hoort niet alleen zelfkennis, maar ook het ‘ik-ideaal’; hoe je zou willen zijn. De vergelijking tussen ‘zo ben ik’ en ‘zo zou ik willen zijn’ is een denkproces waartoe basisschoolkinderen nog niet zo goed in staat zijn en pubers wel. Bij pubers speelt het ik-ideaal net zo’n belangrijke rol als het zelfbeeld. Op het moment dat zelfbeeld niet voldoet aan het ideaal, ontwikkelt iemand een negatief zelfbeeld. Ook de zelfwaardering wordt dan steeds negatiever: je voelt je niet geaccepteerd, niet de moeite waard of minder goed dan anderen.

Behandeltraject

Er zal samen beslist worden welke behandeling het beste aansluit bij jouw klachten. Samen wordt bekeken of er een oorzaak gevonden kan worden voor je klachten, het kan nodig zijn om gebeurtenissen te verwerken die ten grondslag liggen aan een negatief zelfbeeld.

Er wordt tijdens een traject veel aandacht besteed aan zelfkennis: wie ben ik, waar ben ik goed in, wat vind ik lastig? Waar word ik blij van, hoe ga ik om met teleurstellingen en tegenslagen. Je wordt weer in je kracht gezet, leert anders om te gaan met negatieve gedachtes en gevoelens. We gaan samen bekijken hoe je om kunt gaan met ingesleten denk en gedragspatronen. Soms kan het helpen om nieuwe ervaringen op te doen en om lichaamsgerichte elementen toe te voegen in de vorm van sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht, die helpen om de kracht en het vertrouwen in jezelf weer terug te vinden.