Acceptance and Commitment Therapie is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van de klacht centraal staat (acceptatie). Mensen hebben vaak op veel manieren geprobeerd om de klacht te verminderen en kunnen hierdoor in een frustratie raken.
Schematherapie is integratieve vorm van psychotherapie waarbij de focus van de behandeling ligt op onderliggende disfunctionele schema’s en coping die de psychische klachten veroorzaken en vaak in stand houden.