Emotieregulatie problemen komen voor bij alle leeftijden. Met name als er sprake is van ontwikkelingsproblematiek zoals bij Autisme, ADHD, ODD en hechtingsproblematiek kan het reguleren een probleem zijn.
Bij een depressie voel je je het grootste gedeelte van de dag gedurende een langere periode somber en neerslachtig. Je hebt nergens zin in en je kunt niet meer genieten van dingen die je eerst wel leuk vond.
Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Als ouder probeer je de opvoeding daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Jij kent je kind het beste en je weet wat werkt. Toch kan opvoeden soms best lastig zijn (driftbuien, opstandig gedrag, terugtrekgedrag, ontroostbaar zijn, etc.)
De leeftijd waarop een burn-out zich kan manifesteren verschilt, maar de wijze waarop is vrijwel altijd identiek. Dat betekent dat kinderen en jongeren met dezelfde symptomen te maken krijgen als opgebrande volwassenen.
Een basisbehoefte van ieder mens is het gevoel te hebben erbij te horen en geaccepteerd te worden door je omgeving. Om jezelf te kunnen laten zien en kunnen zijn, spelen sociale vaardigheden een belangrijke rol in het leven.
Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent en wat jou kenmerkt. Elke persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een combinatie van eigenschappen die in grote mate al vastgelegd zijn in onze aanleg en door ervaringen die we meemaken gedurende het leven.
Als je een schokkende of ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan dat tot psychische en lichamelijke klachten leiden (psychotrauma) die van impact zijn op jouw functioneren en ontwikkeling.
Bij een angststoornis ervaar je angst, paniekklachten of stress gedurende een langere periode. Iedereen krijgt weleens te maken met een angstig gevoel, maar soms kan de angst een langere periode aanwezig blijven, waardoor je er dagelijks allerlei problemen door kan ondervinden.
Het zelfbeeld is afhankelijk van de ideeën die je over jezelf hebt. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe waardeer ik mijzelf?